LogoEducare

Login 

Uw opleidingen, onze zorg!

Welkom Nieuwberichten HR Edu Care

NIEUWS BERICHTEN

 

Het Nieuwe Studeren

Het Nieuwe Werken is een term die u wellicht al wel kent. Maar Het Nieuwe Studeren, wat houdt dit in? En hoe kan dit bijdragen aan de ontwikkeling van uw medewerkers? 
Het Nieuwe Leren combineert de kracht van traditioneel klassikaal onderwijs, online leren en leren in de praktijk.


Blended learning is 'Het Nieuwe Leren'. Dit bestaat uit een gedeelte online leren en een gedeelte contactonderwijs.
Het voordeel hiervan is dat de cursist voor een groot gedeelte zelf kan bepalen waar, wanneer en in welk tempo hij of zij wil leren. Het andere gedeelte van de opleiding wordt begeleid door een docent en vind plaats op een fysieke locatie weg van huis. 

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die Het Nieuwe Leren toepassen harder groeien, 60 procent minder werktijd nodig hebben om te leren en de productiviteit per medewerker met 26 procent stijgt.

Lees hier het gehele artikel: penoactueel.nl
Bron: www.penoactueel.nl


Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van het 'Het Nieuwe Studeren' voor uw organisatie? 

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

01-2015 

Het Nieuwe Studeren 

 

 

 

Opnames instructievideo's e-learning

Afgelopen maandag en dinsdag zijn instructievideo's opgenomen voor een nieuwe e-learning module.

De video's die zijn opgenomen, zijn bestemd voor nieuwe medewerkers. In de video's worden instructies gegeven over de verschillende werkzaamheden waar een nieuwe medewerker mee te maken krijgt.

In de video's zijn huidige medewerkers als figuranten ingezet. Zij weten als geen ander welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden en wat belangrijke aandachtspunten zijn.

De video's worden gebruikt als ondersteuning in de e-learning module. Met behulp van instructievideo's kan heel duidelijk worden overgebracht hoe het werkproces in elkaar zit en welke stappen belangrijk zijn.  Zo kunnen nieuwe medewerkers goed voorbereid aan de slag!

De reden dat de opdrachtgever gekozen heeft om e-learning in te zetten voor het trainen van nieuwe medewerkers, is dat op deze wijze alle nieuwe medewerkers op een eenduidige wijze kunnen worden getraind. 
Tevens kunnen nieuwe medewerkers de training volgen waar en wanneer zij dit willen. De e-learning module wordt afgesloten met een eindtoets. Zo kan de werkgever ook gemakkelijk controleren of de nieuwe medewerker voldoende kennis heeft van het werkproces om aan de slag te gaan.


Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van e-learning of blended learning voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

20 aug 

Opnames instructievideo 

 

 

 

Schaarste aan werknemers met ervaring

Mensen met een hoge opleiding én ervaring worden steeds schaarser. Werkgevers zullen dus vaker hun medewerkers zelf moeten opleiden. Hoe gaat u hier als werkgever mee om?

De vraag naar hooggeschoolde arbeid wordt steeds groter. En opleidingen kunnen de ontwikkelingen niet meer bijbenen. Werkgevers moeten daarom weer meer mensen zelf opleiden en kunnen niet altijd meer beschikken over mensen met ervaring. 

Mismatch
Op het eerste gezicht is er geen schaarste, maar er is wel sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Deze mismatch wordt nog groter door werkgevers die zulke hoge eisen stellen aan toekomstige werknemers dat er geen mensen zijn die aan die eisen kunnen voldoen, waardoor de vacature open blijft staan. 

Verwachtingen voor de toekomst
De verwachting is dat de mismatch nog groter wordt, omdat de ontwikkeling van nieuwe beroepen zo snel gaat dat opleidingen deze ontwikkelingen niet bij kunnen houden en mensen het vak in de praktijk moeten leren. Ook veranderen de werkzaamheden omdat vraagstukken steeds complexer worden. Met als gevolg dat de vraag naar hooggeschoolde arbeid groter wordt. Voor werkgevers betekent dit dat ze in de toekomst weer meer mensen zelf zullen moeten opleiden. 

Lees hier het gehele artikel: hrparktijk.nl

Bron: www.hrpraktijk.nl

07 aug 

Schaarste aan werknemers met ervaring 

 

 

 

Waarom besluiten werknemers niet door te leren?

Uit onderzoek onder 3.000 werknemers in Nederland die zich de afgelopen twee jaar online oriënteerden op een opleiding, blijkt tijdsnood de belangrijkste reden om niet door te leren naast het werk.

21 procent van de ondervraagde werknemers gaf aan voorlopig geen opleiding te gaan volgen. Tijdstekort veroorzaakt door werkdruk werd daarvoor het vaakst genoemd als reden. Bijna een derde geeft dit als reden aan (30 procent). Een vergelijkbaar, maar iets kleiner percentage van 28 procent geeft aan dat hij of zij geen tijd heeft vanwege zijn of haar privéleven en 16 procent is van mening dat er te veel vrije tijd voor opgeofferd moet worden.

Passende opleiding

Een deel van de ondervraagden (17 procent) geeft aan dat hij of zij geen passende opleiding kon vinden. Hiermee staat deze reden op nummer vier van de meest gehoorde obstakels. Meer aandacht voor ieders persoonlijke ontwikkelingsplan en duidelijke communicatie over de mogelijkheden en kansen op opleidingsgebied kunnen hier uitkomst bieden. Negen procent geeft bovendien aan dat de werkgever zijn opleiding onvoldoende zinvol vindt voor het bedrijf. Heldere kaders voor opleidingsmogelijkheden zijn dus essentieel.


Lees hier het gehele bericht: Springest.nl

Bron: www.springest.nl

04 aug 

Waarom besluiten medewerkers niet door te leren? 

 

 

 

Nieuwe website HR Edu Care!

Welkom op onze nieuwe website!

Op deze website kunt u terecht voor alle informatie met betrekking tot onze dienstverlening. Daarnaast vindt u er branche gerelateerd nieuws en kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Heeft u een vraag, of wilt u graag meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op!

 

 

31 jul 

Nieuwe website HR Edu Care 

 

 

 

E-learning en blended learning sterk in opkomst

E-learning wint aan populariteit. HR-managers en opleidingsverantwoordelijken kiezen niet langer massaal voor traditionele leervormen als ‘klassikaal leren’. Bij organisaties met opleidingsbudgetten boven een miljoen euro wordt minder dan de helft van het opleidingsbudget nog aan klassikaal leren uitgegeven.

Dit blijkt uit het 22e bedrijfsopleidingen en trainingenonderzoek van marktonderzoekbureau NIDAP. Organisaties met een groot opleidingsbudget combineren klassikaal leren steeds vaker met blended learning, een combinatie van klassikaal onderricht en e-learning, en zij besteden ook een groter deel van het opleidingsbudget aan e-learning (13 procent).

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van e-learning learning en blended learning? Neem dan contact met ons op.


Lees hier het gehele bericht:
hrpraktijk.nl

Bron: www.hrpraktijk.nl

 

30 jul