LogoEducare

 

Uw opleidingen, onze zorg!

Welkom Personenvervoer HR Edu Care

OPLEIDINGSAANBOD PERSONENVERVOER

+ BLS & AED

BLS & AED staat voor ‘Basic Life Support & Automatische Externe Defibrillator’.
In het onderdeel BLS leert u welke basishandelingen u moet uitvoeren bij een slachtoffer met circulatiestoornis (hartstilstand).

Zo leert u onder andere hoe u een slachtoffer dient te reanimeren zonder AED.
Tevens leert u hoe u een slachtoffer kunt reanimeren met het gebruik van een AED.

+ CCV Sociale vaardigheden

De training CCV Sociale vaardigheden is bedoeld voor chauffeurs die zich verder willen ontwikkelen en specialiseren.

De training gaat in op de omgang met de diverse soorten klanten waar een taxichauffeur mee te maken kan krijgen. Tevens wordt gekeken naar het eigen gedrag van de taxichauffeur, hoe reageert de chauffeur tegen klanten en hoe gaat de chauffeur om met bijvoorbeeld conflictsituaties.

Het mondelinge examen wordt afgenomen door het CBR/CCV. Het diploma CCV Sociale vaardigheden is verplicht voor chauffeurs die het Valys vervoer uitvoeren.

+ CCV Taxi

De opleiding CCV Taxi leidt cursisten op tot taxichauffeur.

Binnen de opleiding komen alle praktische zaken waar een taxichauffeur mee te maken krijgt aan bod. Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan de omgang met klanten. De opleiding bestaat uit een theorie en een praktijk gedeelte en het examen wordt afgenomen door het CBR/CCV.

Nadat het examen is behaald, kan de wettelijk verplichte chauffeurspas aangevraagd worden.

+ Taxi EHBO inclusief Levensreddend handelen

De training taxi EHBO inclusief levensreddend handelen gaat in op de onderdelen binnen de EHBO, die relevant zijn voor taxichauffeurs.

Waar bij een reguliere EHBO opleiding ook aandacht wordt besteed aan zaken die voor een taxichauffeur minder of niet relevant zijn, ligt in deze training de focus duidelijk op het beroep van de taxichauffeur en worden de onderdelen vanuit dit perspectief behandeld. Tevens wordt in deze training aandacht besteed aan levensreddend handelen. Ook dit onderdeel wordt behandeld vanuit het perspectief van de taxichauffeur.

Deze opleiding voldoet aan de eisen die TX-keur stelt voor het onderdeel levensreddend handelen en AED, waar een chauffeur aan moet voldoen.

+ Levensreddend handelen

De training levensreddend handelen gaat in op de handelingen die u kunt uitvoeren wanneer een slachtoffer zich in een levensbedreigende situatie bevindt.

Door middel van het naspelen van situaties, wordt geleerd hoe de verschillende handelingen in de praktijk kunnen worden toegepast.

+ TX-keur bedrijfscursus

Stichting TX keur verplicht taxichauffeurs die werkzaam zijn bij een onderneming met het TX keurmerk, jaarlijks een algemene bedrijfscursus te volgen.

In deze algemene bedrijfscursus worden de basishandelingen, waar een chauffeur mee te maken krijgt, herhaald. Tevens komt actuele informatie over wet –en regelgeving aan bod. Naast het volgen van de jaarlijkse algemene bedrijfscursus, dienen de chauffeurs eenmaal per twee jaar een specifieke bedrijfscursus te volgen.

De specifieke bedrijfscursus is bedoeld voor verdieping in een bepaald onderwerp, zoals bijvoorbeeld de Code VVR. HR Edu Care biedt zowel de algemene als de specifieke bedrijfscursus aan.

+ Omgaan met weerstand en agressie

Binnen diverse branches krijgen medewerkers regelmatig te maken met agressie en weerstand tijdens het werk. Dit is vervelend en kan ook nare gevolgen hebben voor een medewerker die zo’n situatie heeft meegemaakt.

In de training ‘omgaan met weerstand en agressie’ worden handvatten gegeven over hoe een medewerker het beste kan handelen in een dergelijke situatie. Tevens wordt ingegaan op het eigen gedrag en de houding en welk gedrag dit vervolgens oproept bij de persoon tegenover de medewerker.

Door middel van rollenspellen wordt de aangeleerde theorie in praktijk gebracht.