LogoEducare

Login 

Uw opleidingen, onze zorg!

Welkom Opleidingsvormen van HR Edu Care

 

Opleidingsaanbod

 

TRADITIONEEL KLASSIKAAL

Traditioneel klassikaal is de meest bekende vorm van opleiden. Cursisten krijgen hierbij de theorie in een (klas)lokaal uitgelegd door een docent die voor de klas staat en kunnen tijdens de een les vragen stellen en oefenen met de aangeleerde theorie. Deze vorm is voornamelijk geschikt voor het overbrengen van theoretische kennis aan kleine groepen cursisten.

PRAKTIJK TRAINING

Praktijk training is voornamelijk bedoeld voor het aanleren van bepaalde vaardigheden. Deze vaardigheden worden direct in praktijk gebracht om deze zo verder te kunnen ontwikkelen. Hierbij is een docent aanwezig die beoordeeld of de vaardigheden op de juiste wijze worden uitgevoerd en indien nodig de cursist zal bijsturen. Deze vorm is geschikt voor het aanleren van vaardigheden aan kleine groepen cursisten.

E-LEARNING

E-learning is een van de nieuwste vormen van opleiden. Bij deze vorm van opleiden krijgt een cursist toegang tot een digitale leeromgeving waar een e-learning module doorlopen kan worden. In de meeste gevallen wordt een e-learning module afgesloten met een toets. De cursist kan bij e-learning zelf bepalen waar en wanneer hij of zij de opleiding wil volgen en kan, indien gewenst, moeilijke onderdelen nog eens doornemen. Indien gewenst kan ook digitaal contact gezocht worden met een docent, voor bijvoorbeeld het stellen van vragen. Deze vorm is voornamelijk geschikt voor het overbrengen van theoretische kennis en biedt voordelen wanneer dezelfde kennis overgebracht moet worden aan grote groepen.

BLENDED LEARNING

Blended learning is een combinatie van e-learning met traditioneel klassikaal opleiden of praktijk training. Hierbij wordt de theoretische kennis overgebracht middels e-learning. Het praktijkgerichte gedeelte of de meer complexe onderdelen van de opleiding worden daarna aangeboden middels een klassikale opleiding of door middel van praktijktraining.