LogoEducare

 

Uw opleidingen, onze zorg!

Welkom Transport en logistiek HR Edu Care

OPLEIDINGSAANBOD TRANSPORT & LOGISTIEK

+ BHV

Tijdens deze training leert de cursist alle handelingen en vaardigheden die nodig zijn om de taak van bedrijfshulpverlener uit te kunnen voeren.

Zo komen onder andere hulpverlening, brandbestrijding, evacuatie en ontruiming aan bod. HR Edu Care biedt de BHV basis en BHV herhaling aan.

+ NS AVG

De afkorting AVG staat voor ‘Assistentie Verlening Gehandicapten’.

NS AVG is in het leven geroepen om ouderen of mensen met een mobiliteitsbeperking te helpen op een treinstation en te ondersteunen bij het in- en uitstappen in de trein zodat zij, ondanks hun beperking, toch gebruik kunnen maken van de trein.

Deze training is bedoeld voor chauffeurs. Het doel van de training is de chauffeur de basishandelingen aan te leren die nodig zijn wanneer een chauffeur een passagier naar een treinstation brengt én begeleidt bij het in- of uitstappen in de trein.

Onderdelen die onder andere aan bod komen zijn het plaatsen van een brug zodat een rolstoel veilig in de trein geplaatst kan worden en het veilig plaatsen van de rolstoelpassagier in en uit de trein.

+ Basisveiligheid VCA

In deze training komt de basis binnen veiligheids- en gezondheidswetgeving aan bod.
De training gaat onder andere in op het herkennen van gevaar, het voorkomen daarvan, hoe te handelen in gevaarlijke situaties en de zorg voor persoonlijke veiligheid.

Naast de training B-VCA biedt HR Edu Care ook de training VOL-VCA aan.

+ Vol VCA

Deze training gaat dieper in op de veiligheids- en gezondheidswetgeving dan de B-VCA. Binnen deze training komt onder andere ook de Europese wet- en regelgeving aan bod.

Tevens gaat deze training dieper in op het toepassen van de veiligheidsvoorschriften. Zo komt tijdens de training aan bod hoe u een bedrijfsveiligheidsplan opstelt en toepast en hoe u ervoor zorgt dat medewerkers ook daadwerkelijk werken volgens de gestelde veiligheidsvoorschriften.

+ Omgaan met weerstand en agressie

Binnen diverse branches krijgen medewerkers regelmatig te maken met agressie en weerstand tijdens het werk. Dit is vervelend en kan ook nare gevolgen hebben voor een medewerker die zo’n situatie heeft meegemaakt.

In de training ‘omgaan met weerstand en agressie’ worden handvatten gegeven over hoe een medewerker het beste kan handelen in een dergelijke situatie. Tevens wordt ingegaan op het eigen gedrag en de houding en welk gedrag dit vervolgens oproept bij de persoon tegenover de medewerker.

Door middel van rollenspellen wordt de aangeleerde theorie in praktijk gebracht.