LogoEducare

 

Uw opleidingen, onze zorg!

Welkom Veiligheid HR Edu Care

OPLEIDINGSAANBOD VEILIGHEID

+ BHV

Tijdens deze training leert de cursist alle handelingen en vaardigheden die nodig zijn om de taak van bedrijfshulpverlener uit te kunnen voeren.

Zo komen onder andere hulpverlening, brandbestrijding, evacuatie en ontruiming aan bod. HR Edu Care biedt de BHV basis en BHV herhaling aan.

+ BLS & AED

BLS & AED staat voor ‘Basic Life Support & Automatische Externe Defibrillator’.
In het onderdeel BLS leert u welke basishandelingen u moet uitvoeren bij een slachtoffer met circulatiestoornis (hartstilstand).

Zo leert u onder andere hoe u een slachtoffer dient te reanimeren zonder AED.
Tevens leert u hoe u een slachtoffer kunt reanimeren met het gebruik van een AED.

+ EHBO

Hoe handelt u bij een ongeval? Weet u wat u moet doen, of staat u met de handen in het haar? Een ongeval zit in een klein hoekje, ook op de werkvloer.

Om snel en adequaat te handelen en een slachtoffer op de juiste manier te kunnen helpen, leert u tijdens de training EHBO hoe u dient om te gaan met verschillende (levensbedreigende) situaties.

Tijdens de training komen onder andere de stabiele zijligging, reanimeren en het behandelen van brandwonden aan bod.

+ EHBO bij kinderen

Deze training is speciaal afgestemd op het uitvoeren van EHBO handelingen bij kinderen. Voor iedereen die met kinderen te maken heeft, is het aan te raden deze training te volgen en het diploma te behalen.

Het verlenen van EHBO bij kinderen vraagt namelijk om specifieke kennis die afwijkt van de reguliere EHBO handelingen.

+ EHBO voor kinderen

De training is bestemd voor kinderen. Tijdens de training wordt op een speelse wijze verteld wat je kunt doen als bijvoorbeeld een klasgenootje gevallen is, hoe je het beste een pleister kunt plakken en hoe je gevaarlijke situaties kunt voorkomen.

+ Levensreddend handelen

De training levensreddend handelen gaat in op de handelingen die u kunt uitvoeren wanneer een slachtoffer zich in een levensbedreigende situatie bevindt.

Door middel van het naspelen van situaties, wordt geleerd hoe de verschillende handelingen in de praktijk kunnen worden toegepast.

+ Omgaan met weerstand en agressie

Binnen diverse branches krijgen medewerkers regelmatig te maken met agressie en weerstand tijdens het werk. Dit is vervelend en kan ook nare gevolgen hebben voor een medewerker die zo’n situatie heeft meegemaakt.

In de training ‘omgaan met weerstand en agressie’ worden handvatten gegeven over hoe een medewerker het beste kan handelen in een dergelijke situatie. Tevens wordt ingegaan op het eigen gedrag en de houding en welk gedrag dit vervolgens oproept bij de persoon tegenover de medewerker.

Door middel van rollenspellen wordt de aangeleerde theorie in praktijk gebracht.