LogoEducare

 

Uw opleidingen, onze zorg!

Welkom Zorgvervoer HR Edu Care

OPLEIDINGSAANBOD ZORGVERVOER

+ BLS & AED

BLS & AED staat voor ‘Basic Life Support & Automatische Externe Defibrillator’.
In het onderdeel BLS leert u welke basishandelingen u moet uitvoeren bij een slachtoffer met circulatiestoornis (hartstilstand).

Zo leert u onder andere hoe u een slachtoffer dient te reanimeren zonder AED.
Tevens leert u hoe u een slachtoffer kunt reanimeren met het gebruik van een AED.

+ CCV Doelgroepen vervoer

De training CCV Doelgroepenvervoer is bedoeld voor chauffeurs die zich verder willen ontwikkelen en specialiseren.

De training gaat in op de omgang met diverse doelgroepen, waar een chauffeur binnen het contractvervoer mee te maken krijgt. Voorbeelden van deze diverse doelgroepen zijn: kinderen, ouderen en mensen met een fysieke of mentale beperking.

Het praktijk examen CCV Doelgroepenvervoer wordt afgenomen door het CBR/CCV.
Het diploma CCV Doelgroepenvervoer is verplicht voor chauffeurs die het Valys vervoer uitvoeren.

+ CCV Sociale vaardigheden

De training CCV Sociale vaardigheden is bedoeld voor chauffeurs die zich verder willen ontwikkelen en specialiseren.

De training gaat in op de omgang met de diverse soorten klanten waar een taxichauffeur mee te maken kan krijgen. Tevens wordt gekeken naar het eigen gedrag van de taxichauffeur, hoe reageert de chauffeur tegen klanten en hoe gaat de chauffeur om met bijvoorbeeld conflictsituaties.

Het mondelinge examen wordt afgenomen door het CBR/CCV. Het diploma CCV Sociale vaardigheden is verplicht voor chauffeurs die het Valys vervoer uitvoeren.

+ EHBO bij kinderen

Deze training is speciaal afgestemd op het uitvoeren van EHBO handelingen bij kinderen. Voor iedereen die met kinderen te maken heeft, is het aan te raden deze training te volgen en het diploma te behalen.

Het verlenen van EHBO bij kinderen vraagt namelijk om specifieke kennis die afwijkt van de reguliere EHBO handelingen

+ NS AVG

De afkorting AVG staat voor ‘Assistentie Verlening Gehandicapten’.

NS AVG is in het leven geroepen om ouderen of mensen met een mobiliteitsbeperking te helpen op een treinstation en te ondersteunen bij het in- en uitstappen in de trein zodat zij, ondanks hun beperking, toch gebruik kunnen maken van de trein.

Deze training is bedoeld voor chauffeurs. Het doel van de training is de chauffeur de basishandelingen aan te leren die nodig zijn wanneer een chauffeur een passagier naar een treinstation brengt én begeleidt bij het in- of uitstappen in de trein.

Onderdelen die onder andere aan bod komen zijn het plaatsen van een brug zodat een rolstoel veilig in de trein geplaatst kan worden en het veilig plaatsen van de rolstoelpassagier in en uit de trein.

+ Taxi EHBO inclusief Levensreddend handelen

De training taxi EHBO inclusief levensreddend handelen gaat in op de onderdelen binnen de EHBO, die relevant zijn voor taxichauffeurs.

Waar bij een reguliere EHBO opleiding ook aandacht wordt besteed aan zaken die voor een taxichauffeur minder of niet relevant zijn, ligt in deze training de focus duidelijk op het beroep van de taxichauffeur en worden de onderdelen vanuit dit perspectief behandeld. Tevens wordt in deze training aandacht besteed aan levensreddend handelen. Ook dit onderdeel wordt behandeld vanuit het perspectief van de taxichauffeur.

Deze opleiding voldoet aan de eisen die TX-keur stelt voor het onderdeel levensreddend handelen en AED, waar een chauffeur aan moet voldoen.

+ Levensreddend handelen

De training levensreddend handelen gaat in op de handelingen die u kunt uitvoeren wanneer een slachtoffer zich in een levensbedreigende situatie bevindt.

Door middel van het naspelen van situaties, wordt geleerd hoe de verschillende handelingen in de praktijk kunnen worden toegepast.

+ TX-keur bedrijfscursus

Stichting TX keur verplicht taxichauffeurs die werkzaam zijn bij een onderneming met het TX keurmerk, jaarlijks een algemene bedrijfscursus te volgen.

In deze algemene bedrijfscursus worden de basishandelingen, waar een chauffeur mee te maken krijgt, herhaald. Tevens komt actuele informatie over wet –en regelgeving aan bod. Naast het volgen van de jaarlijkse algemene bedrijfscursus, dienen de chauffeurs eenmaal per twee jaar een specifieke bedrijfscursus te volgen.

De specifieke bedrijfscursus is bedoeld voor verdieping in een bepaald onderwerp, zoals bijvoorbeeld de Code VVR. HR Edu Care biedt zowel de algemene als de specifieke bedrijfscursus aan.

+ Valys chauffeur

Valys is voor vervoer buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking.
De training Valys chauffeur is vanaf 1 juli 2014 verplicht voor alle chauffeurs die Valys ritten rijden.

De training gaat in op de nieuwe diensten binnen Valys die vanaf 1 januari 2014 zijn toegevoegd aan de dienstverlening.Tevens komen de diverse doelgroepen aan bod en worden handvatten gegevens over hoe met deze doelgroepen om te gaan.

+ Valys Reisassistent

De Valys Reisassistent is een nieuwe functie binnen het Valys vervoer.
De Valys Reisassistent begeleidt en ondersteunt de reiziger van de taxi naar de trein en andersom. Deze training leidt aankomende Reisassistenten op tot bekwame Reisassistenten. De training gaat in op de diverse doelgroepen en hun beperkingen, waar een Reisassistent mee te maken kan krijgen.

Tevens gaat de training op een praktische wijze in op alle handelingen die de Reisassistent dient uit te voeren.

+ Valys Ambassadeur

De Valys Ambassadeur is een nieuwe functie binnen het Valys vervoer.
De Valys Ambassadeur ondersteunt en begeleidt de treinreiziger tijdens de treinreis, met als doel het vergroten van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de reizigers, zodat zij op termijn zelfstandig kunnen reizen met de trein.

Deze training leidt aankomende Valys Ambassadeurs op tot bekwame ambassadeurs.
De training gaat in op de diverse doelgroepen en beperkingen, waar een Valys Ambassadeur mee te maken kan krijgen. Tevens worden handvatten gegeven over hoe om te gaan met angst en weerstand bij de reizigers en hoe de Valys Ambassadeur het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de reiziger kan stimuleren.

+ Omgaan met weerstand en agressie

Binnen diverse branches krijgen medewerkers regelmatig te maken met agressie en weerstand tijdens het werk. Dit is vervelend en kan ook nare gevolgen hebben voor een medewerker die zo’n situatie heeft meegemaakt.

In de training ‘omgaan met weerstand en agressie’ worden handvatten gegeven over hoe een medewerker het beste kan handelen in een dergelijke situatie. Tevens wordt ingegaan op het eigen gedrag en de houding en welk gedrag dit vervolgens oproept bij de persoon tegenover de medewerker.

Door middel van rollenspellen wordt de aangeleerde theorie in praktijk gebracht.